Avoimet työpaikat

 

 

Haemme liiketoimintamme kasvun myötä työporukkaamme:

- Työnjohtajaa

Vastaat omien työmaidesi aikataulullisista, laadullisista sekä taloudellisista tavoitteista. Olet järjestelmällinen, hyvä organisoimaan sekä tartut haasteisiin niiden laadusta riippumatta. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot joilla pärjäät huumorintajuisen työporukan kanssa sekä tilaajien edustajien pinteessä. 

Työkohteet vaihtelevat pienistä saneerauksista aina kokonaisprojektien toteutukseen pääurakoitsijan vastuun alaisena. Työmaat ovat pääosin Turun talousalueella.

Odotamme sinulta:

- Vähintään vuoden kokemusta työnjohtotehtävistä

- Hyvää organisointikykyä, järjestelmällisyyttä sekä ongelmanratkaisukykyä

- Teknisten kuvien lukutaitoa

- Tietoteknisten laitteiden sujuvaa käyttöä

- Määrä- ja kustannuslaskennan perusteiden osaamista

- Rakennusalan koulutusta (insinööri, teknikko, rakennusmestari)

- Vähintään B-luokan ajokorttia

Tarjoamme sinulle:

- Mielenkiintoisen työn kasvavassa yrityksessä jossa pääset esittämään omia näkemyksiäsi yrityksen toiminnan kehittämisessä sekä mahdollisuuden kehittää itseäsi sekä laajentaa omaa osaamistasi

- Mukavan työyhteisön ja joustavat työskentelytavat

- Nykyaikaiset työvälineet

- Mahdollisuuden edetä uralla ja olla osa kasvavaa yritystämme

- Hyvän työterveyshuollon

 

Lisätietoa työpaikasta antaa:

Tero Rand, 0440520987, tero.rand@rakennusrand.fi

Vapaamuotoiset työhakemukset palkkatoiveineen voit lähettää Terolle.

Haku päättyy 31.9.2020

 

Haemme käynnissä oleviin ja alkaviin kohteisiimme:

- Kirvesmiehiä

Olet osana yrityksen ammattitaitoista porukkaa. Tartut työhön kuin työhön hyvällä asenteella ja pidät työstäsi. Olet työskennellyt rakennusalalla Teemme kaikkea rakentamiseen liittyvää perustuksista vesikattoon ja väliseinistä listoitukseen. 

 

Odotamme sinulta:

- Monipuolista kokemusta erilaisista rakennuksilla suoritettavista töistä

- Hyvää otetta työskentelyyn sekä oma-aloitteellisuutta

- Halua suoriutua työtehtävistä laadukkaasti annetuissa aikatauluissa

- Kuvien lukutaitoa

- Kykyä itsenäiseen työskentelyyn

 

Tarjoamme sinulle:

- Hyvän työyhteisön

- Laadukkaat työkoneet ja ajantasaisen kaluston

- Hyvän työterveyshuollon

- Mielenkiintoisia työkohteita

- Työturvallisuuskortin

 

Lisätietoa työpaikasta antaa:

Tero Rand, 0440520987, tero.rand@rakennusrand.fi

Vapaamuotoiset työhakemukset palkkatoiveineen voit lähettää Terolle.

Haku päättyy 31.9.2020

 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rakennus-Rand Oy (0754217-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tero Rand
0440 520 987
tero.rand@rakennusrand.fi

Henkilörekisterin nimi

Rakennus-Rand Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Rakennus-Rand Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
tero.rand@rakennusrand.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna