Rakennuttamispalvelut laadukasta lopputulosta varten

Rakennuttaminen on yksi tärkeimpiä rakennusprojektin osa-alueita. Rakennuttaminen voidaan yhdistää vastaavan työnjohtajan palveluihin ja näin yleensä omakotitalokohteissa tehdäänkin. Rakennuttaminen on kuitenkin aikaa vaativaa työtä ja siihen kannattaa panostaa heti projektin alkuvaiheessa.

Rakennuttaminen voi sisältää muun muassa:

  • Rakennusluvan laadinta ja siihen vaadittavat liitteet
  • Suunnittelun kilpailutus ja suunnittelunohjaus
  • Rakennuspaikan valinnan avustaminen
  • Urakoiden kilpailutus, sopimusten laadinta ja valvonta
  • Rakennustyön valvonta
  • Kustannuslaskenta ja -seuranta
  • Aikatauluseuranta
  • Laadullisten tavoitteiden seuranta
  • Vastaanotto- ja jälkitarkastukset sekä takuuajan tarkastukset

Huolellisella suunnittelulla päästään haluttuun lopputulokseen ilman ylimääräisiä kustannuksia ja harmaita hiuksia. Arkisten askareiden sujuvuus uudessa kodissa kannattaa varmistaa hyvällä suunnittelulla.